Furious Seven 2015 Extended ViE 1080p Blu-ray Re-mux AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD

Thảo luận trong 'Phim có audio Việt' bắt đầu bởi TrungNT, 1/8/15.

 1. TrungNT

  TrungNT Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  17/11/08
  Bài viết:
  2,142
  Đã được cảm ơn:
  3,918
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  download dạo
  Nơi ở:
  Saigon
  [​IMG]

  [​IMG]
  Furious Seven (2015) - IMDb

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]
  [video=youtube;GFsjpChnlqo]https://www.youtube.com/watch?v=GFsjpChnlqo[/video]​

  [​IMG]
  Mã:
  QUICK SUMMARY:
  Disc Title: Furious Seven 2015 Extended ViE 1080p Blu-ray Re-mux AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD
  Disc Size: 33.931.373.728 bytes
  Protection: AACS
  BD-Java: Yes
  Playlist: 00801.MPLS
  Size: 32.897.820.672 bytes
  Length: 2:19:54.844
  Total Bitrate: 31,35 Mbps
  Video: MPEG-4 AVC Video / 19951 kbps / 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  Audio: Japanese / DTS Audio / 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
  Audio: English / DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 4922 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  [COLOR="#FF0000"]Audio: Vietnamese / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 3566 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)[/COLOR]
  Subtitle: Japanese / 14,783 kbps
  Subtitle: English / 31,530 kbps
  [COLOR="#FF0000"]Subtitle: Vietnamese / 33,904 kbps[/COLOR]
  Subtitle: Spanish / 24,825 kbps
  Subtitle: Thai / 22,683 kbps
  Subtitle: Chinese / 17,479 kbps
  Subtitle: Chinese / 19,486 kbps
  Subtitle: Indonesian / 24,521 kbps
  Subtitle: Korean / 14,665 kbps
  Subtitle: Chinese / 22,069 kbps
  
  
  DISC INFO:
  Disc Title:   Furious Seven 2015 Extended ViE 1080p Blu-ray Re-mux AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD
  Disc Size:   33.931.373.728 bytes
  Protection:   AACS
  BD-Java:    Yes
  BDInfo:     0.5.8
  
  PLAYLIST REPORT:
  Name:          00801.MPLS
  Length:         2:19:54.844 (h:m:s.ms)
  Size:          32.897.820.672 bytes
  Total Bitrate:     31,35 Mbps
  
  VIDEO:
  Codec          Bitrate       Description   
  -----          -------       -----------   
  MPEG-4 AVC Video    19951 kbps     1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  
  AUDIO:
  Codec              Language    Bitrate     Description   
  -----              --------    -------     -----------   
  DTS Audio            Japanese    768 kbps    5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
  DTS-HD Master Audio       English     4922 kbps    7.1 / 48 kHz / 4922 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  DTS-HD Master Audio       Vietnamese   3566 kbps    5.1 / 48 kHz / 3566 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  
  SUBTITLES:
  Codec              Language    Bitrate     Description   
  -----              --------    -------     -----------   
  Presentation Graphics      Japanese    14,783 kbps           
  Presentation Graphics      English     31,530 kbps           
  Presentation Graphics      Vietnamese   33,904 kbps           
  Presentation Graphics      Spanish     24,825 kbps           
  Presentation Graphics      Thai      22,683 kbps           
  Presentation Graphics      Chinese     17,479 kbps           
  Presentation Graphics      Chinese     19,486 kbps           
  Presentation Graphics      Indonesian   24,521 kbps           
  Presentation Graphics      Korean     14,665 kbps           
  Presentation Graphics      Chinese     22,069 kbps           
  
  FILES:
  Name      Time In     Length     Size      Total Bitrate  
  ----      -------     ------     ----      -------------  
  00415.M2TS   0:00:00.000   2:19:54.844   32.897.820.672 31.350     
  
  CHAPTERS:
  Number     Time In     Length     Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time 
  ------     -------     ------     -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
  1        0:00:00.000   0:04:39.946   19.227 kbps   30.332 kbps   00:03:42.138  29.074 kbps   00:03:38.509  27.350 kbps   00:03:37.300  100.226 bytes  379.192 bytes  00:04:09.332  
  2        0:04:39.946   0:06:49.534   20.223 kbps   35.344 kbps   00:08:02.899  33.091 kbps   00:07:43.754  31.637 kbps   00:07:38.791  105.433 bytes  338.356 bytes  00:06:45.279  
  3        0:11:29.480   0:05:09.808   20.866 kbps   36.355 kbps   00:14:22.111  30.437 kbps   00:15:25.841  29.660 kbps   00:15:08.532  108.784 bytes  331.849 bytes  00:11:30.481  
  4        0:16:39.288   0:09:14.761   19.367 kbps   36.576 kbps   00:23:24.152  35.015 kbps   00:23:20.148  34.804 kbps   00:23:15.143  100.968 bytes  474.552 bytes  00:23:31.034  
  5        0:25:54.049   0:07:49.845   19.439 kbps   36.088 kbps   00:25:57.889  33.026 kbps   00:25:57.305  30.907 kbps   00:25:55.011  101.346 bytes  432.658 bytes  00:25:56.763  
  6        0:33:43.894   0:08:00.691   20.434 kbps   32.008 kbps   00:35:13.903  28.144 kbps   00:35:10.274  25.740 kbps   00:35:10.233  106.533 bytes  438.027 bytes  00:40:51.532  
  7        0:41:44.585   0:04:56.420   20.457 kbps   35.518 kbps   00:45:57.754  30.351 kbps   00:45:46.743  29.434 kbps   00:45:56.170  106.654 bytes  481.503 bytes  00:46:13.312  
  8        0:46:41.005   0:05:29.704   19.836 kbps   35.780 kbps   00:47:36.645  26.596 kbps   00:49:14.242  23.719 kbps   00:47:11.453  103.417 bytes  334.546 bytes  00:47:36.687  
  9        0:52:10.710   0:10:20.703   20.765 kbps   36.327 kbps   00:53:39.883  31.909 kbps   00:59:16.261  28.860 kbps   00:59:15.218  108.262 bytes  510.601 bytes  00:58:46.522  
  10       1:02:31.414   0:03:45.265   17.652 kbps   27.683 kbps   01:05:46.359  23.044 kbps   01:05:45.733  20.746 kbps   01:05:45.733  92.028 bytes  316.926 bytes  01:04:01.546  
  11       1:06:16.679   0:08:00.189   20.645 kbps   36.252 kbps   01:09:51.687  32.551 kbps   01:09:44.930  30.062 kbps   01:09:42.636  107.633 bytes  418.977 bytes  01:06:44.041  
  12       1:14:16.868   0:08:17.163   20.362 kbps   34.830 kbps   01:20:21.650  28.089 kbps   01:19:01.027  26.404 kbps   01:18:58.275  106.158 bytes  320.651 bytes  01:15:52.923  
  13       1:22:34.032   0:10:47.104   19.176 kbps   36.841 kbps   01:25:28.623  30.090 kbps   01:25:25.620  27.465 kbps   01:30:47.650  99.975 bytes  632.793 bytes  01:25:19.405  
  14       1:33:21.136   0:05:06.347   19.708 kbps   35.390 kbps   01:38:10.426  31.660 kbps   01:38:10.634  29.059 kbps   01:38:08.716  102.750 bytes  356.473 bytes  01:33:41.115  
  15       1:38:27.484   0:07:12.598   20.496 kbps   37.348 kbps   01:40:14.174  31.602 kbps   01:38:39.747  28.948 kbps   01:38:39.747  106.857 bytes  578.424 bytes  01:40:15.175  
  16       1:45:40.082   0:08:14.369   20.987 kbps   37.153 kbps   01:50:37.464  31.677 kbps   01:52:33.705  30.479 kbps   01:52:30.910  109.418 bytes  391.079 bytes  01:50:38.006  
  17       1:53:54.452   0:04:36.608   19.795 kbps   35.578 kbps   01:56:07.877  30.392 kbps   01:56:04.874  24.518 kbps   01:56:00.703  103.203 bytes  332.082 bytes  01:54:51.759  
  18       1:58:31.060   0:07:48.802   20.247 kbps   37.401 kbps   02:02:57.161  34.765 kbps   02:03:30.152  34.640 kbps   02:03:25.147  105.557 bytes  382.163 bytes  02:06:17.945  
  19       2:06:19.863   0:05:11.308   18.054 kbps   34.647 kbps   02:09:47.946  31.371 kbps   02:09:44.276  28.637 kbps   02:09:55.037  94.124 bytes  490.351 bytes  02:09:40.981  
  20       2:11:31.171   0:08:23.673   19.598 kbps   32.074 kbps   02:12:11.631  29.736 kbps   02:18:42.147  29.187 kbps   02:18:37.767  102.191 bytes  598.405 bytes  02:12:12.299  
  
  STREAM DIAGNOSTICS:
  File      PID       Type      Codec      Language        Seconds         Bitrate         Bytes      Packets     
  ----      ---       ----      -----      --------        --------------     --------------     -------------  -----      
  00415.M2TS   4113 (0x1011)  0x1B      AVC                   8394,678        19.951         20.935.178.483 113.895.453   
  00415.M2TS   4352 (0x1100)  0x82      DTS       jpn (Japanese)     8394,678        768           805.906.432   4.722.108    
  00415.M2TS   4353 (0x1101)  0x86      DTS-HD MA    eng (English)      8394,678        4.922          5.164.978.468  29.382.046   
  00415.M2TS   4354 (0x1102)  0x86      DTS-HD MA    vie (Vietnamese)    8394,678        3.566          3.741.789.308  21.645.552   
  00415.M2TS   4608 (0x1200)  0x90      PGS       jpn (Japanese)     8394,678        15           15.513.104   91.898     
  00415.M2TS   4609 (0x1201)  0x90      PGS       eng (English)      8394,678        32           33.086.018   191.455     
  00415.M2TS   4610 (0x1202)  0x90      PGS       vie (Vietnamese)    8394,678        34           35.577.580   202.567     
  00415.M2TS   4611 (0x1203)  0x90      PGS       spa (Spanish)      8394,678        25           26.049.963   151.447     
  00415.M2TS   4612 (0x1204)  0x90      PGS       tha (Thai)       8394,678        23           23.802.125   139.709     
  00415.M2TS   4613 (0x1205)  0x90      PGS       zho (Chinese)      8394,678        17           18.341.334   109.668     
  00415.M2TS   4614 (0x1206)  0x90      PGS       zho (Chinese)      8394,678        19           20.447.581   121.145     
  00415.M2TS   4615 (0x1207)  0x90      PGS       ind (Indonesian)    8394,678        25           25.730.837   149.789     
  00415.M2TS   4616 (0x1208)  0x90      PGS       kor (Korean)      8394,678        15           15.388.884   93.187     
  00415.M2TS   4617 (0x1209)  0x90      PGS       zho (Chinese)      8394,678        22           23.157.858   135.701     
  
  [​IMG]

  TENLUA.VN:
  Link tải phim
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!  FSHARE.VN:
  Link tải phim
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!  NETHD.ORG TORRENT:
  Link tải phim
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!
   
 2. romeo88vn

  romeo88vn New Member

  Tham gia ngày:
  21/8/10
  Bài viết:
  22
  Đã được cảm ơn:
  1
  Thanks!
   

Chia sẻ trang này