DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

Thảo luận trong 'Sài Gòn' bắt đầu bởi explorer, 11/4/13.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. explorer

  explorer Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9/1/10
  Bài viết:
  5,856
  Đã được cảm ơn:
  34
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  TP. HCM
  DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013  [table="width: 740, align: center, class: grid"]

  [tr]

  [td]
  NICK NAME​
  [/td]
  [td]
  Tháng 1​
  [/td]
  [td]
  Tháng 2​
  [/td]
  [td]
  Tháng 3​
  [/td]
  [td]
  Tháng 4​
  [/td]
  [td]
  Tháng 5​
  [/td]
  [td]
  Tháng 6​
  [/td]
  [td]
  Tháng 7​
  [/td]
  [td]
  Tháng 8​
  [/td]
  [td]
  Tháng 9​
  [/td]
  [td]
  Tháng 10​
  [/td]
  [td]
  Tháng 11​
  [/td]
  [td]
  Tháng 12​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]0jor0[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]abchen[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  15/5​
  [/td]
  [td]
  15/5​
  [/td]
  [td]
  15/5​
  [/td]
  [td]
  15/5​
  [/td]
  [td]
  15/5​
  [/td]
  [td]
  15/8​
  [/td]
  [td]
  15/8​
  [/td]
  [td]
  15/8​
  [/td]
  [td]
  15/8​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]minhbaxi[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  19/9​
  [/td]
  [td]
  19/9​
  [/td]
  [td]
  19/9​
  [/td]
  [td]
  19/9​
  [/td]
  [td]
  19/9​
  [/td]
  [td]
  19/9​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]aliasleo7[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]bonmultimedia[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]congnghejapan[/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]crazyboy1034[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]chipmun[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]CN9H[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]dangtu[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  14/1​
  [/td]
  [td]
  14/1​
  [/td]
  [td]
  14/1​
  [/td]
  [td]
  14/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]ducphu[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  25/8​
  [/td]
  [td]
  25/8​
  [/td]
  [td]
  25/8​
  [/td]
  [td]
  25/8​
  [/td]
  [td]
  17/11​
  [/td]
  [td]
  17/11​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]duonghai_26[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  25/8​
  [/td]
  [td]
  25/8​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]explorer[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  15/7​
  [/td]
  [td]
  15/7​
  [/td]
  [td]
  25/8​
  [/td]
  [td]
  25/8​
  [/td]
  [td]
  25/8​
  [/td]
  [td]
  25/8​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]genzo1984[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  12/5​
  [/td]
  [td]
  12/5​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]hbinhlove2003[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]HeinekenOnly[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  25/8​
  [/td]
  [td]
  25/8​
  [/td]
  [td]
  25/8​
  [/td]
  [td]
  25/8​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]hizza[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]hoangmailam[/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]jeambone[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  28/4​
  [/td]
  [td]
  28/4​
  [/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  13/10​
  [/td]
  [td]
  13/10​
  [/td]
  [td]
  13/10​
  [/td]
  [td]
  13/10​
  [/td]
  [td]
  13/10​
  [/td]
  [td]
  13/10​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]KhánhZotac[/td]
  [td][/td]
  [td]
  27/7​
  [/td]
  [td]
  27/7​
  [/td]
  [td]
  27/7​
  [/td]
  [td]
  27/7​
  [/td]
  [td]
  27/7​
  [/td]
  [td]
  27/7​
  [/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]kinhkhongdeo[/td]
  [td]
  x​
  [/td]
  [td]
  x​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]l0ngb0ng[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  29/9​
  [/td]
  [td]
  29/9​
  [/td]
  [td]
  29/9​
  [/td]
  [td]
  29/9​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]ledung123[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]longdnl[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]lyhoang10[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]1/7[/td]
  [td]1/7[/td]
  [td]1/7[/td]
  [td]1/7[/td]
  [td]1/7[/td]
  [td]1/7[/td]
  [td]1/7[/td]
  [td]1/7[/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]maison67[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  4/8​
  [/td]
  [td]
  4/8​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]meamthanh11[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]namrau[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  28/4​
  [/td]
  [td]
  15/7​
  [/td]
  [td]
  15/7​
  [/td]
  [td]
  10/9​
  [/td]
  [td]
  10/9​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]
  20/10​
  [/td]
  [td]1/6[/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]ngandao75[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]qdangnhat[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  6/10​
  [/td]
  [td]
  6/10​
  [/td]
  [td]
  6/10​
  [/td]
  [td]
  6/10​
  [/td]
  [td]
  6/10​
  [/td]
  [td]
  6/10​
  [/td]
  [td]
  6/10​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]rita[/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]s2krazyellow[/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td]
  8/5​
  [/td]
  [td]
  8/5​
  [/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  29/9​
  [/td]
  [td]
  29/9​
  [/td]
  [td]
  25/2​
  [/td]
  [td]
  25/2​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]tonnychang1970[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  12/5​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]tonytruong[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  8/12​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]thedaiking[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]thinhkappa[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  18/8​
  [/td]
  [td]
  18/8​
  [/td]
  [td]
  18/8​
  [/td]
  [td]
  18/8​
  [/td]
  [td]
  18/8​
  [/td]
  [td]
  18/8​
  [/td]
  [td]
  18/8​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]truonghd[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  29/9​
  [/td]
  [td]
  29/9​
  [/td]
  [td]
  29/9​
  [/td]
  [td]
  29/9​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]VAN_LOC[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]vinh242[/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  5/5​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]vodichsanco[/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td][/td]
  [td]
  21/7​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]wimax[/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  X​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [/tr]

  [/table]


  DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2014


  [table="width: 740, align: center, class: grid"]
  [tr]
  [td]
  NICK NAME​
  [/td]
  [td]
  Tháng 1​
  [/td]
  [td]
  Tháng 2​
  [/td]
  [td]
  Tháng 3​
  [/td]
  [td]
  Tháng 4​
  [/td]
  [td]
  Tháng 5​
  [/td]
  [td]
  Tháng 6​
  [/td]
  [td]
  Tháng 7​
  [/td]
  [td]
  Tháng 8​
  [/td]
  [td]
  Tháng 9​
  [/td]
  [td]
  Tháng 10​
  [/td]
  [td]
  Tháng 11​
  [/td]
  [td]
  Tháng 12​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]0jor0[/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]abchen[/td]
  [td]
  9/1​
  [/td]
  [td]
  9/1​
  [/td]
  [td]
  9/1​
  [/td]
  [td]
  9/1​
  [/td]
  [td]
  9/1​
  [/td]
  [td]
  9/1​
  [/td]
  [td]
  2/6​
  [/td]
  [td]
  2/6​
  [/td]
  [td]
  2/6​
  [/td]
  [td]
  2/6​
  [/td]
  [td]
  2/6​
  [/td]
  [td]
  2/6​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]aliasleo7[/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]bonmultimedia[/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]buoctiennet[/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]Caigai[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  T11​
  [/td]
  [td]
  T11​
  [/td]
  [td]
  T11​
  [/td]
  [td]
  T11​
  [/td]
  [td]
  T11​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]congnghejapan[/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]crazyboy1034[/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]chipmun[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]CN9H[/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  24/8​
  [/td]
  [td]
  24/8​
  [/td]
  [td]
  24/8​
  [/td]
  [td]
  24/8​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]dangtu[/td]
  [td]
  14/1​
  [/td]
  [td]
  14/1​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]ducphu[/td]
  [td]
  17/11​
  [/td]
  [td]
  17/11​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]duonghai_26[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]explorer[/td]
  [td]
  9/1​
  [/td]
  [td]
  9/1​
  [/td]
  [td]
  9/1​
  [/td]
  [td]
  9/1​
  [/td]
  [td]
  9/1​
  [/td]
  [td]
  9/1​
  [/td]
  [td]
  17/8​
  [/td]
  [td]
  17/8​
  [/td]
  [td]
  17/8​
  [/td]
  [td]
  17/8​
  [/td]
  [td]
  17/8​
  [/td]
  [td]
  17/8​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]genzo1984[/td]
  [td]
  9/3​
  [/td]
  [td]
  9/3​
  [/td]
  [td]
  9/3​
  [/td]
  [td]
  9/3​
  [/td]
  [td]
  9/3​
  [/td]
  [td]
  9/3​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]hbinhlove2003[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]HeinekenOnly[/td]
  [td]
  7/1​
  [/td]
  [td]
  7/1​
  [/td]
  [td]
  7/1​
  [/td]
  [td]
  7/1​
  [/td]
  [td]
  12/9​
  [/td]
  [td]
  12/9​
  [/td]
  [td]
  12/9​
  [/td]
  [td]
  12/9​
  [/td]
  [td]
  12/9​
  [/td]
  [td]
  12/9​
  [/td]
  [td]
  12/9​
  [/td]
  [td]
  12/9​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]hizza[/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]hoangmailam[/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]jeambone[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]KhánhZotac[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]kinhkhongdeo[/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]l0ngb0ng[/td]
  [td]
  3/11​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]ledung123[/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]longdnl[/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]lyhoang10[/td]
  [td]
  1/7 ​
  [/td]
  [td]
  1/7 ​
  [/td]
  [td]
  1/7 ​
  [/td]
  [td]
  1/7 ​
  [/td]
  [td]
  1/7 ​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]maison67[/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]meamthanh11[/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]minhbaxi[/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]namrau[/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  22/1​
  [/td]
  [td]
  22/1​
  [/td]
  [td]
  22/1​
  [/td]
  [td]
  22/1​
  [/td]
  [td]
  22/1​
  [/td]
  [td]
  22/1​
  [/td]
  [td]
  22/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]ngandao75[/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]NKP[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]qdangnhat[/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]quyslee[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]rita[/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]s2krazyellow[/td]
  [td]
  25/2​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]tonnychang1970[/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  21/1​
  [/td]
  [td]
  21/1​
  [/td]
  [td]
  21/1​
  [/td]
  [td]
  21/1​
  [/td]
  [td]
  21/1​
  [/td]
  [td]
  21/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]tonytruong[/td]
  [td]
  8/12​
  [/td]
  [td]
  12/1​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]tuanbong[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  16/8​
  [/td]
  [td]
  16/8​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]thedaiking[/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]thinhkappa[/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  26/8​
  [/td]
  [td]
  26/8​
  [/td]
  [td]
  26/8​
  [/td]
  [td]
  26/8​
  [/td]
  [td]
  26/8​
  [/td]
  [td]
  26/8​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]truonghd[/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]VAN_LOC[/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]vinh242[/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  13/1​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]vodichsanco[/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]wimax[/td]
  [td]
  6/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [/tr]

  [/table]
  DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2015


  [table="width: 740, align: center, class: grid"]
  [tr]
  [td]
  NICK NAME​
  [/td]
  [td]
  Tháng 1​
  [/td]
  [td]
  Tháng 2​
  [/td]
  [td]
  Tháng 3​
  [/td]
  [td]
  Tháng 4​
  [/td]
  [td]
  Tháng 5​
  [/td]
  [td]
  Tháng 6​
  [/td]
  [td]
  Tháng 7​
  [/td]
  [td]
  Tháng 8​
  [/td]
  [td]
  Tháng 9​
  [/td]
  [td]
  Tháng 10​
  [/td]
  [td]
  Tháng 11​
  [/td]
  [td]
  Tháng 12​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]0jor0[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]abchen[/td]
  [td]
  1/1​
  [/td]
  [td]
  1/1​
  [/td]
  [td]
  1/1​
  [/td]
  [td]
  1/1​
  [/td]
  [td]
  1/1​
  [/td]
  [td]
  1/1​
  [/td]
  [td]
  10/6​
  [/td]
  [td]
  10/6​
  [/td]
  [td]
  10/6​
  [/td]
  [td]
  10/6​
  [/td]
  [td]
  10/6​
  [/td]
  [td]
  10/6​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]aliasleo7[/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]bonmultimedia[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]buoctiennet[/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]Caigai[/td]
  [td]
  T11​
  [/td]
  [td]
  T11​
  [/td]
  [td]
  T11​
  [/td]
  [td]
  T11​
  [/td]
  [td]
  T11​
  [/td]
  [td]
  T11​
  [/td]
  [td]
  T11​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]congnghejapan[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]crazyboy1034[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]CN9H[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]dangtu[/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  20/7​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]ducphu[/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  6/6​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]explorer[/td]
  [td]
  1/1​
  [/td]
  [td]
  1/1​
  [/td]
  [td]
  1/1​
  [/td]
  [td]
  1/1​
  [/td]
  [td]
  1/1​
  [/td]
  [td]
  1/1​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]genzo1984[/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]HeinekenOnly[/td]
  [td]
  12/9​
  [/td]
  [td]
  12/9​
  [/td]
  [td]
  12/9​
  [/td]
  [td]
  12/9​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]hizza[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]hoangmailam[/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]hungthong[/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]KhánhZotac[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]kinhkhongdeo[/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  1/6​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]l0ngb0ng[/td]
  [td]
  25/5​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]ledung123[/td]
  [td]
  23/1​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]longdnl[/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  5/9​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]lyhoang10[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]maison67[/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  5/7​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]minhbaxi[/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  19/1​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]namrau[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]ngandao75[/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]NKP[/td]
  [td]
  17/2​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]qdangnhat[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]quyslee[/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  15/9​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]rita[/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]s2krazyellow[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]tonnychang1970[/td]
  [td]
  21/1​
  [/td]
  [td]
  1/3​
  [/td]
  [td]
  1/3​
  [/td]
  [td]
  1/3​
  [/td]
  [td]
  1/3​
  [/td]
  [td]
  1/3​
  [/td]
  [td]
  1/3​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]tonytruong[/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  M​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]tuanbong[/td]
  [td]
  11/1​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]thedaiking[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]thinhkappa[/td]
  [td]
  13/2​
  [/td]
  [td]
  13/2​
  [/td]
  [td]
  13/2​
  [/td]
  [td]
  13/2​
  [/td]
  [td]
  13/2​
  [/td]
  [td]
  13/2​
  [/td]
  [td]
  13/2​
  [/td]
  [td]
  13/2​
  [/td]
  [td]
  13/2​
  [/td]
  [td]
  13/2​
  [/td]
  [td]
  13/2​
  [/td]
  [td]
  13/2​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]truonghd[/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]truongquy[/td]
  [td]
  30/1​
  [/td]
  [td]
  30/1​
  [/td]
  [td]
  30/1​
  [/td]
  [td]
  30/1​
  [/td]
  [td]
  30/1​
  [/td]
  [td]
  30/1​
  [/td]
  [td]
  30/1​
  [/td]
  [td]
  30/1​
  [/td]
  [td]
  30/1​
  [/td]
  [td]
  30/1​
  [/td]
  [td]
  30/1​
  [/td]
  [td]
  30/1​
  [/td]
  [td]
  30/1​
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]VAN_LOC[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]vinh242[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]vodichsanco[/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]wimax[/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  25/1​
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [td]
  [/td]
  [/tr]

  [/table]  - Danh sách này do Bình chuyển giao qua. Mình cập nhật thêm 1 số người mới đóng. Anh em coi có gì chưa chính xác thì báo cho mình biết để cập nhật cho đúng nhé

  - Theo ý của Anh Long : Có 1 số anh em đi Madagui, còn dư tiền đi chơi là 80 ngàn. Liên hệ Anh Long đóng thêm 20 ngàn, mình sẽ đưa vô thêm 2 tháng tiền quỹ nhé (chữ M)

  - Có 1 số thành viên lâu quá không đóng Quỹ Hội. Anh Trường, Bình, Anh Long, Anh Tài, Anh Dân và các anh em cho ý kiến : Xóa tên thành viên nào ra khỏi danh sách này ?

  - Bảng trên đây đưa lên để anh em coi trên diễn đàn. Mình vẫn có 1 file Excel Quỹ Hội để lưu trữ, đề phòng diễn đàn bị sự cố

  - Theo đề nghị của Anh Trường, mình đưa các số TK để tiện cho các anh em nào đóng quỹ qua phương thức chuyển khoản :
  + Ngân hàng Vietcombank : 007 100 086 0382
  + Ngân hàng Đông Á : 0101 763 039
  + Ngân hàng Á Châu : 2283 4149

  Tất cả đều tên Chủ TK : VĂN VIẾT ĐỨC
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/6/15
 2. hbinhlove2003

  hbinhlove2003 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  22/8/09
  Bài viết:
  19,918
  Đã được cảm ơn:
  34,161
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  IT
  Nơi ở:
  VN
  Các bác vui lòng ko spam trong topic này nha, cần gì thì pm anh Đức hoặc qua topic Chào ngày mới. Thanks
   
 3. longdnl

  longdnl Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  27/7/09
  Bài viết:
  21,535
  Đã được cảm ơn:
  18
  Nghề nghiệp:
  Kỹ sư Điện tử-Viễn thông
  Ðề: DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

  Đức cần làm thêm 1 bảng danh sách TV đóng mỗi tuần trong tháng để tiện mọi người nhớ và theo dõi. Thanks!

  VD:

  DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ CỦA HỘI HDSG THÁNG 4


  [TABLE="class: grid, width: 500, align: center"]
  [TR]
  [TD]Nick HDVN[/TD]
  [TD]
  Tuần 1​
  [/TD]
  [TD]
  Tuần 2​
  [/TD]
  [TD]
  Tuần 3​
  [/TD]
  [TD]
  Tuần 4​
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]0joro0[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]​
  [/TR]
  [TR]
  [TD]abchen[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]AlanDave[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]aliasleo7[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]anhhuysaigon[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]x[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]bonmultimedia[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]cdl[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [/TABLE]
   
 4. explorer

  explorer Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9/1/10
  Bài viết:
  5,856
  Đã được cảm ơn:
  34
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  TP. HCM
  Ðề: DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

  Làm thêm 1 bảng nữa làm chi cho rườm rà vậy A Lị. Muốn chính xác ngày đóng Quỹ thì chỉ việc ghi rõ ngày đóng quỹ vô trong Bảng trên kia luôn. Ví dụ như Nick cdl đó

  Vì anh em đóng quỹ không có đúng trong tháng đâu, lúc sớm lúc trễ. Tháng này đóng cho tháng kia là chuyện thường

  Hôm nào em vắng mặt mà có người đóng quỹ thì Anh hay Bình hay Anh Tài in cái bảng trên kia ra, rồi thu quỹ của ai thì ghi ngày đóng vô

  Em làm đến Tháng 8 cho gọn. Sau này khi cần, em sẽ làm tiếp thêm 4 tháng cuối nữa
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/4/13
 5. explorer

  explorer Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9/1/10
  Bài viết:
  5,856
  Đã được cảm ơn:
  34
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  TP. HCM
  Ðề: DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

  Đã cập nhật đến ngày 5/5/2013

  Anh em nào mới đóng quỹ nên vào đây nhìn Bảng Danh sách trên, có gì chưa chính xác thì PM Explorer nhé
   
  Chỉnh sửa cuối: 5/5/13
 6. explorer

  explorer Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9/1/10
  Bài viết:
  5,856
  Đã được cảm ơn:
  34
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  TP. HCM
 7. hbinhlove2003

  hbinhlove2003 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  22/8/09
  Bài viết:
  19,918
  Đã được cảm ơn:
  34,161
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  IT
  Nơi ở:
  VN
  Re: Ðề: Re: DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

  Cứ thế mà làm đi anh Đức
   
 8. explorer

  explorer Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9/1/10
  Bài viết:
  5,856
  Đã được cảm ơn:
  34
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  TP. HCM
  Ðề: Re: Ðề: Re: DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

  Vậy sẽ xoá : CHIP, anhhuysaigon, gpk, langduca, minhtuantkh hả Bình ?

  Khánh zotac thì sao ?


  P/S : Xoá tên trên bảng Danh sách đóng quỹ Hội này, không có nghĩa là "Cho ra khỏi Hội" đâu nhé anh em. Việc này Hội trưởng quyết định.

  Nếu ngày nào đó lại đóng quỹ, thì lại cho vào danh sách

  Hai việc này khác nhau
   
 9. delldell

  delldell Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  13/12/09
  Bài viết:
  2,888
  Đã được cảm ơn:
  1,289
  Giới tính:
  Nam
  Ðề: DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

  OK! đồng ý đưa ra khỏi danh sách "hội viên chính thức" những vị nào chưa làm tròn nghĩa vụ hội viên (chưa đóng quỹ và tham dự offline từ đầu năm đến giờ).
   
 10. explorer

  explorer Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9/1/10
  Bài viết:
  5,856
  Đã được cảm ơn:
  34
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  TP. HCM
  Ðề: DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

  Rồi, em đưa ra khỏi danh sách một số rồi Anh Dân
   
 11. delldell

  delldell Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  13/12/09
  Bài viết:
  2,888
  Đã được cảm ơn:
  1,289
  Giới tính:
  Nam
  Ðề: DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

  Hôm qua, 15/7 mình đã chuyển khoảng 100k để đóng quỹ tháng 6+7/2013. Chú Đức vui long check AC và xác nhận giúp nhé!
   
 12. explorer

  explorer Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9/1/10
  Bài viết:
  5,856
  Đã được cảm ơn:
  34
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  TP. HCM
  Ðề: DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

  Ôi giời, Anh nhìn bảng trang 1 là thấy rồi. Em cập nhật ngay khi thấy tin nhắn cách đây 3 ngày rồi : "Last edited by explorer; 15-07-2013 at 14:36"
   
 13. explorer

  explorer Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9/1/10
  Bài viết:
  5,856
  Đã được cảm ơn:
  34
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  TP. HCM
  Ðề: DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

  Buổi offline sáng Chủ Nhật hôm qua, đã công bố tiền quỹ hội.

  Vừa mới cập nhật bảng danh sách đóng quỹ.

  Có thêm 1 thành viên mới là vodichsanco
   
 14. explorer

  explorer Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9/1/10
  Bài viết:
  5,856
  Đã được cảm ơn:
  34
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  TP. HCM
  Ðề: DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

  Hôm qua chú rể Khánh Zotac đóng quỹ Hội 6 tháng liền
   
 15. longdnl

  longdnl Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  27/7/09
  Bài viết:
  21,535
  Đã được cảm ơn:
  18
  Nghề nghiệp:
  Kỹ sư Điện tử-Viễn thông
  Ðề: DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

  Đã gọi chú Đức cập nhật, sory vì sự chậm trễ này. \m/
   
 16. thinhkappa

  thinhkappa Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  11/5/11
  Bài viết:
  16,234
  Đã được cảm ơn:
  982
  Nơi ở:
  Việt Nam
  Ðề: DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

  Mục tên e có các ô M 5/5 là sao vậy a Đức ?
   
 17. CN9H

  CN9H Active Member

  Tham gia ngày:
  25/3/13
  Bài viết:
  2,108
  Đã được cảm ơn:
  6
  Ðề: DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

  Là những người hồi trước đi đám cưới Luật ở Lâm Đồng được anh Đức bao 2 tháng tiền hội phí đó mà. Kaka.

  "Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn
  Chín mươi ngày qua...chưa đóng tiền quỹ"

  Hhuhu. Mình bị nợ 3 tháng quỹ rồi.
   
 18. HeinekenOnly

  HeinekenOnly New Member

  Tham gia ngày:
  16/3/13
  Bài viết:
  559
  Đã được cảm ơn:
  0
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Hôm qua đóng tiền quỹ rồi sao chỉ cập nhật có mình anh Phú vậy ta :)
   
 19. explorer

  explorer Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9/1/10
  Bài viết:
  5,856
  Đã được cảm ơn:
  34
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  TP. HCM
  Ðề: Re: DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

  Hi hi. đóng quỹ trên bàn nhậu nguy hiểm vậy đó.
  Tăng 2 làm 6 chai, tăng ba làm 6 lon nữa thì ..... nhớ không nổi

  Cập nhật rồi Thiện ơi. Lần sau PM nha
   
 20. hbinhlove2003

  hbinhlove2003 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  22/8/09
  Bài viết:
  19,918
  Đã được cảm ơn:
  34,161
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  IT
  Nơi ở:
  VN
  Ðề: DANH SÁCH ĐÓNG QUỸ HỘI HDSAIGON - Năm 2013

  Chết cha, 4 tháng rồi ko đóng quỹ :((
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này