[4K ISO] Mission Impossible I-VI 1996-2018 UHD Blu-Ray 2160p HEVC TrueHD 7.1-TTG ~ Nhiệm vụ bất khả

Thảo luận trong 'Bluray Nguyên Gốc 4K' bắt đầu bởi adm820, 14/6/20.

 1. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,257
  Đã được cảm ơn:
  324,319
  Giới tính:
  Nam
  [​IMG]

  PHP:
  DISC INFO:

  Disc Title:     Mission.Impossible.1996.HK.UHD.Blu-ray.2160p.HEVC.TrueHD.5.1-TTG
  Disc Size
  :      63,898,187,776 bytes
  Protection
  :     AACS2
  BD
  -Java:        Yes
  Extras
  :         Ultra HD
  BDInfo
  :         0.5.8.7 (compatible layout created by DVDFab 10.2.0.4)

  PLAYLIST REPORT:

  Name:                   00800.MPLS
  Length
  :                 1:50:12.939 (h:m:s.ms)
  Size:                   61,151,772,672 bytes
  Total Bitrate
  :          73.98 Mbps

  (*) Indicates included stream hidden by this playlist.

  VIDEO:

  Codec                   Bitrate             Description
  -----                   -------             -----------
  MPEG-H HEVC Video       56540 kbps          2160p 23.976 fps 16:/
  Main 10 Profile 5.1 High 4:2:10 bits HDR BT.2020 /
  MPEG-H HEVC Video     6343 kbps           1080p 23.976 fps 16:/
  Main 10 Profile 5.1 High 4:2:10 bits Dolby Vision BT.2020 /

  AUDIO:

  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Dolby Digital Audio             Czech           224 kbps        2.0 48 kHz 224 kbps Dolby Surround
  Dolby TrueHD Audio              English         4005 kbps       5.1 
  48 kHz 4005 kbps 24-bit
  (AC3 Core5.1 48 kHz 640 kbps)
  Dolby Digital Audio             Hungarian       224 kbps        2.0 48 kHz 224 kbps
  Dolby Digital Audio             Chinese         224 kbps        2.0 
  48 kHz 224 kbps
  Dolby Digital Audio             Polish          224 kbps        2.0 
  48 kHz 224 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Russian         640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Thai            224 kbps        2.0 
  48 kHz 224 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Turkish         640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps

  SUBTITLES
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Presentation Graphics           Arabic          9.742 kbps                 
  Presentation Graphics           Malay           27.55 kbps                 
  Presentation Graphics           Chinese         15.974 kbps               
  Presentation Graphics           Czech           21.368 kbps               
  Presentation Graphics           Greek           26.165 kbps               
  Presentation Graphics           Estonian        23.882 kbps               
  Presentation Graphics           English         23.45 kbps                 
  Presentation Graphics           Hebrew          13.62 kbps                 
  Presentation Graphics           Icelandic       21.044 kbps               
  Presentation Graphics           Korean          13.908 kbps               
  Presentation Graphics           Latvian         22.562 kbps               
  Presentation Graphics           Lithuanian      25.222 kbps               
  Presentation Graphics           Hungarian       24.834 kbps               
  Presentation Graphics           Chinese         16.419 kbps               
  Presentation Graphics           Polish          22.848 kbps               
  Presentation Graphics           Portuguese      22.956 kbps               
  Presentation Graphics           Russian         23.472 kbps               
  Presentation Graphics           Romanian        24.01 kbps                 
  Presentation Graphics           Chinese         19.498 kbps               
  Presentation Graphics           Thai            20.232 kbps               
  Presentation Graphics           Turkish         24.466 kbps           

  [​IMG]

  PHP:
  DISC INFO:

  Disc Title:     Mission.Impossible.II.2000.HK.UHD.Blu-ray.2160p.HEVC.TrueHD.5.1-TTG
  Disc Size
  :      63,049,234,432 bytes
  Protection
  :     AACS2
  BD
  -Java:        Yes
  Extras
  :         Ultra HD
  BDInfo
  :         0.5.8.7 (compatible layout created by DVDFab 10.2.0.4)

  PLAYLIST REPORT:

  Name:                   00800.MPLS
  Length
  :                 2:03:35.741 (h:m:s.ms)
  Size:                   61,150,089,216 bytes
  Total Bitrate
  :          65.97 Mbps

  (*) Indicates included stream hidden by this playlist.

  VIDEO:

  Codec                   Bitrate             Description
  -----                   -------             -----------
  MPEG-H HEVC Video       48833 kbps          2160p 23.976 fps 16:/
  Main 10 Profile 5.1 High 4:2:10 bits HDR BT.2020 /
  MPEG-H HEVC Video     5497 kbps           1080p 23.976 fps 16:/
  Main 10 Profile 5.1 High 4:2:10 bits Dolby Vision BT.2020 /

  AUDIO:

  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Dolby TrueHD Audio              English         4130 kbps       5.1 48 kHz 4130 kbps 24-bit
  (AC3 Core5.1 48 kHz 640 kbps)
  Dolby Digital Audio             Czech           224 kbps        2.0 48 kHz 224 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Hungarian       640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Chinese         224 kbps        2.0 
  48 kHz 224 kbps
  Dolby Digital Audio             Polish          224 kbps        2.0 
  48 kHz 224 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Russian         640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Thai            640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Turkish         224 kbps        2.0 
  48 kHz 224 kbps
  Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 
  48 kHz 192 kbps Dolby Surround

  SUBTITLES
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Presentation Graphics           Arabic          10.039 kbps               
  Presentation Graphics           Malay           24.053 kbps               
  Presentation Graphics           Chinese         13.968 kbps               
  Presentation Graphics           Czech           19.899 kbps               
  Presentation Graphics           Greek           22.002 kbps               
  Presentation Graphics           Estonian        20.699 kbps               
  Presentation Graphics           English         21.345 kbps               
  Presentation Graphics           Hebrew          13.559 kbps               
  Presentation Graphics           Icelandic       20.286 kbps               
  Presentation Graphics           Korean          12.217 kbps               
  Presentation Graphics           Latvian         20.507 kbps               
  Presentation Graphics           Lithuanian      21.222 kbps               
  Presentation Graphics           Hungarian       19.785 kbps               
  Presentation Graphics           Chinese         13.782 kbps               
  Presentation Graphics           Polish          19.883 kbps               
  Presentation Graphics           Portuguese      21.043 kbps               
  Presentation Graphics           Russian         21.987 kbps               
  Presentation Graphics           Romanian        18.958 kbps               
  Presentation Graphics           Chinese         14.144 kbps               
  Presentation Graphics           Thai            14.645 kbps               
  Presentation Graphics           Turkish         18.856 kbps               
  Presentation Graphics           English         41.052 kbps               
  Presentation Graphics           Korean          23.517 kbps             
  [​IMG]

  PHP:
  DISC INFO:

  Disc Title:     Mission.Impossible.III.2006.HK.UHD.Blu-ray.2160p.HEVC.TrueHD.5.1-TTG
  Disc Size
  :      63,335,888,896 bytes
  Protection
  :     AACS2
  BD
  -Java:        Yes
  Extras
  :         Ultra HD
  BDInfo
  :         0.5.8.7 (compatible layout created by DVDFab 10.2.0.4)

  PLAYLIST REPORT:

  Name:                   00800.MPLS
  Length
  :                 2:05:24.767 (h:m:s.ms)
  Size:                   61,262,782,464 bytes
  Total Bitrate
  :          65.13 Mbps

  (*) Indicates included stream hidden by this playlist.

  VIDEO:

  Codec                   Bitrate             Description
  -----                   -------             -----------
  MPEG-H HEVC Video       46764 kbps          2160p 23.976 fps 16:/
  Main 10 Profile 5.1 High 4:2:10 bits HDR BT.2020 /
  MPEG-H HEVC Video     5271 kbps           1080p 23.976 fps 16:/
  Main 10 Profile 5.1 High 4:2:10 bits Dolby Vision BT.2020 /

  AUDIO:

  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Dolby TrueHD Audio              English         4177 kbps       5.1 48 kHz 4177 kbps 24-bit
  (AC3 Core5.1 48 kHz 640 kbps)
  Dolby Digital Audio             Chinese         640 kbps        5.1 48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Czech           640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Hungarian       640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Russian         640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Thai            640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Turkish         640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 
  48 kHz 192 kbps Dolby Surround

  SUBTITLES
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Presentation Graphics           Arabic          12.9 kbps                 
  Presentation Graphics           Malay           32.984 kbps               
  Presentation Graphics           Chinese         16.616 kbps               
  Presentation Graphics           Czech           22.7 kbps                 
  Presentation Graphics           Greek           21.67 kbps                 
  Presentation Graphics           Estonian        22.356 kbps               
  Presentation Graphics           English         27.735 kbps               
  Presentation Graphics           Hebrew          17.431 kbps               
  Presentation Graphics           Icelandic       23.519 kbps               
  Presentation Graphics           Korean          11.834 kbps               
  Presentation Graphics           Latvian         20.26 kbps                 
  Presentation Graphics           Lithuanian      24.435 kbps               
  Presentation Graphics           Hungarian       21.526 kbps               
  Presentation Graphics           Chinese         18.816 kbps               
  Presentation Graphics           Portuguese      28.39 kbps                 
  Presentation Graphics           Russian         28.072 kbps               
  Presentation Graphics           Romanian        22.354 kbps               
  Presentation Graphics           Slovak          21.602 kbps               
  Presentation Graphics           Thai            18.821 kbps               
  Presentation Graphics           Turkish         25.774 kbps               
  Presentation Graphics           Ukrainian       28.018 kbps               
  Presentation Graphics           English         67.687 kbps               
  Presentation Graphics           Korean          46.35 kbps          
  [​IMG]

  PHP:
  DISC INFO:

  Disc Title:     Mission.mpossible.Ghost.Protocol.2011.HK.UHD.Blu-ray.2160p.HEVC.TrueHD.7.1-TTG
  Disc Size
  :      64,539,981,824 bytes
  Protection
  :     AACS2
  BD
  -Java:        Yes
  Extras
  :         Ultra HD
  BDInfo
  :         0.5.8.7 (compatible layout created by DVDFab 10.2.0.4)

  PLAYLIST REPORT:

  Name:                   00800.MPLS
  Length
  :                 2:12:55.968 (h:m:s.ms)
  Size:                   62,645,047,296 bytes
  Total Bitrate
  :          62.83 Mbps

  (*) Indicates included stream hidden by this playlist.

  VIDEO:

  Codec                   Bitrate             Description
  -----                   -------             -----------
  MPEG-H HEVC Video       43108 kbps          2160p 23.976 fps 16:/
  Main 10 Profile 5.1 High 4:2:10 bits HDR BT.2020 /
  MPEG-H HEVC Video     4864 kbps           1080p 23.976 fps 16:/
  Main 10 Profile 5.1 High 4:2:10 bits Dolby Vision BT.2020 /

  AUDIO:

  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Dolby TrueHD Audio              English         5132 kbps       7.1 48 kHz 5132 kbps 24-bit
  (AC3 Core5.1 48 kHz 640 kbps)
  Dolby Digital Audio             Czech           640 kbps        5.1 48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Hindi           640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Hungarian       640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Polish          640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Russian         640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Thai            640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Turkish         640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Ukrainian       640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps

  SUBTITLES
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Presentation Graphics           Arabic          12.827 kbps               
  Presentation Graphics           Malay           14.789 kbps               
  Presentation Graphics           Chinese         17.44 kbps                 
  Presentation Graphics           Czech           12.238 kbps               
  Presentation Graphics           Greek           14.195 kbps               
  Presentation Graphics           Estonian        13.267 kbps               
  Presentation Graphics           English         13.553 kbps               
  Presentation Graphics           Hebrew          16.552 kbps               
  Presentation Graphics           Hindi           37.093 kbps               
  Presentation Graphics           Icelandic       12.152 kbps               
  Presentation Graphics           Korean          14.405 kbps               
  Presentation Graphics           Latvian         12.493 kbps               
  Presentation Graphics           Lithuanian      12.868 kbps               
  Presentation Graphics           Hungarian       11.433 kbps               
  Presentation Graphics           Chinese         18.612 kbps               
  Presentation Graphics           Polish          11.946 kbps               
  Presentation Graphics           Portuguese      13.394 kbps               
  Presentation Graphics           Russian         12.615 kbps               
  Presentation Graphics           Romanian        11.645 kbps               
  Presentation Graphics           Slovak          11.099 kbps               
  Presentation Graphics           Thai            18.147 kbps               
  Presentation Graphics           Turkish         12.54 kbps                 
  Presentation Graphics           Ukrainian       23.519 kbps               
  Presentation Graphics           English         0.69 kbps            
  [​IMG]

  PHP:
  DISC INFO:

  Disc Title:     Mission.Impossible.Rogue.Nation.2015.HK.UHD.Blu-ray.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1-TTG
  Disc Size
  :      60,592,617,472 bytes
  Protection
  :     AACS2
  BD
  -Java:        Yes
  Extras
  :         Ultra HD
  BDInfo
  :         0.5.8.7 (compatible layout created by DVDFab 10.2.0.4)

  PLAYLIST REPORT:

  Name:                   00800.MPLS
  Length
  :                 2:11:33.844 (h:m:s.ms)
  Size:                   58,768,748,544 bytes
  Total Bitrate
  :          59.56 Mbps

  (*) Indicates included stream hidden by this playlist.

  VIDEO:

  Codec                   Bitrate             Description
  -----                   -------             -----------
  MPEG-H HEVC Video       42828 kbps          2160p 23.976 fps 16:/
  Main 10 Profile 5.1 High 4:2:10 bits HDR BT.2020 /
  MPEG-H HEVC Video     4836 kbps           1080p 23.976 fps 16:/
  Main 10 Profile 5.1 High 4:2:10 bits Dolby Vision BT.2020 /

  AUDIO:

  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Dolby Atmos/TrueHD Audio        English         5535 kbps       7.1-Atmos 48 kHz 5535 kbps 24-bit
  (AC3 Core5.1-EX 48 kHz 640 kbps)
  Dolby Digital Audio             Hindi           640 kbps        5.1 48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Japanese        640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Thai            640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 
  48 kHz 224 kbps

  SUBTITLES
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Presentation Graphics           Malay           27.051 kbps               
  Presentation Graphics           Chinese         18.346 kbps               
  Presentation Graphics           English         24.346 kbps               
  Presentation Graphics           Hindi           41.093 kbps               
  Presentation Graphics           Japanese        18.506 kbps               
  Presentation Graphics           Korean          14.996 kbps               
  Presentation Graphics           Chinese         21.254 kbps               
  Presentation Graphics           Thai            20.205 kbps               
  Presentation Graphics           English         76.258 kbps               
  Presentation Graphics           Japanese        45.523 kbps               
  Presentation Graphics           Korean          45.296 kbps               
  Presentation Graphics           Japanese        0.624 kbps                 

  [​IMG]

  PHP:
  DISC INFO:

  Disc Title:     MISSION IMPOSSIBLE FALLOUT
  Disc Size
  :      94,981,388,288 bytes
  Protection
  :     AACS2
  BD
  -Java:        Yes
  Extras
  :         Ultra HD
  BDInfo
  :         0.5.8.7 (compatible layout created by DVDFab 11.0.0.7)

  PLAYLIST REPORT:

  Name:                   00800.MPLS
  Length
  :                 2:27:24.919 (h:m:s.ms)
  Size:                   92,491,511,808 bytes
  Total Bitrate
  :          83.66 Mbps

  (*) Indicates included stream hidden by this playlist.

  VIDEO:

  Codec                   Bitrate             Description
  -----                   -------             -----------
  MPEG-H HEVC Video       61466 kbps          2160p 23.976 fps 16:Main 10 Profile 5.1 High 4:2:10 bits HDR BT.2020 /
  MPEG-H HEVC Video     6992 kbps           1080p 23.976 fps 16:Main 10 Profile 5.1 High 4:2:10 bits Dolby Vision BT.2020 /

  AUDIO:

  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Dolby Atmos/TrueHD Audio        English         5666 kbps       7.1-Atmos 48 kHz 5666 kbps 24-bit (AC3 Core5.1-EX 48 kHz 640 kbps)
  Dolby Digital Audio             Hindi           640 kbps        5.1 48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Japanese        640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Chinese         640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             Thai            640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps
  Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 
  48 kHz 224 kbps
  Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 
  48 kHz 224 kbps
  Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 
  48 kHz 224 kbps
  Dolby Digital Audio             English         640 kbps        5.1 
  48 kHz 640 kbps

  SUBTITLES
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description
  -----                           --------        -------         -----------
  Presentation Graphics           Malay           31.211 kbps               
  Presentation Graphics           Chinese         21.198 kbps               
  Presentation Graphics           English         26.86 kbps                 
  Presentation Graphics           Hindi           38.862 kbps               
  Presentation Graphics           Japanese        17.716 kbps               
  Presentation Graphics           Korean          16.397 kbps               
  Presentation Graphics           Chinese         21.102 kbps               
  Presentation Graphics           Chinese         23.029 kbps               
  Presentation Graphics           Thai            19.429 kbps               
  Presentation Graphics           English         78.802 kbps               
  Presentation Graphics           Japanese        48.538 kbps               
  Presentation Graphics           Korean          45.752 kbps               
  Presentation Graphics           English         79.295 kbps               
  Presentation Graphics           Japanese        47.918 kbps               
  Presentation Graphics           Korean          50.372 kbps               
  Presentation Graphics           English         38.239 kbps               
  Presentation Graphics           Japanese        29.725 kbps               
  Presentation Graphics           Korean          23.172 kbps               
  Presentation Graphics           Japanese        0.367 kbps    

  Có 6 Đĩa Blu-ray 4K

  Link tải

  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


   
 2. upmitom

  upmitom Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  23/11/10
  Bài viết:
  1,074
  Đã được cảm ơn:
  986
  Nghề nghiệp:
  ở nhà
  Nơi ở:
  Việt Nam
  hàng hót quá bác , để e mua hdd chiến khô máu vụ 4k này mới được @@
   
  quocthinhnguyen and 6khoa like this.
 3. tropng81

  tropng81 Active Member

  Tham gia ngày:
  1/2/13
  Bài viết:
  290
  Đã được cảm ơn:
  26
  Thanks bac nhieu
   
 4. traihue_75

  traihue_75 Active Member

  Tham gia ngày:
  30/1/17
  Bài viết:
  277
  Đã được cảm ơn:
  150
  Giới tính:
  Nam
  bác chủ có point không để êm ít đê :)
   
 5. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,257
  Đã được cảm ơn:
  324,319
  Giới tính:
  Nam
  point tải bị limit . 50GB , chỉ e những file mình up 4K iso nặng bạn ko tải dc (
   
 6. traihue_75

  traihue_75 Active Member

  Tham gia ngày:
  30/1/17
  Bài viết:
  277
  Đã được cảm ơn:
  150
  Giới tính:
  Nam
  Được hết bác....lúc trước giờ em toàn
  dùng point để tải mà.
   
 7. traihue_75

  traihue_75 Active Member

  Tham gia ngày:
  30/1/17
  Bài viết:
  277
  Đã được cảm ơn:
  150
  Giới tính:
  Nam
  Trước giờ em dùng point tải của bác cả 10TB có sao đâu.
   
 8. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,257
  Đã được cảm ơn:
  324,319
  Giới tính:
  Nam
  bongxinhtuti and traihue_75 like this.
 9. traihue_75

  traihue_75 Active Member

  Tham gia ngày:
  30/1/17
  Bài viết:
  277
  Đã được cảm ơn:
  150
  Giới tính:
  Nam
 10. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,257
  Đã được cảm ơn:
  324,319
  Giới tính:
  Nam
  vậy à , nếu cần ít point để tải thì pm mình
   
  jb089928, bongxinhtuti and traihue_75 like this.
 11. traihue_75

  traihue_75 Active Member

  Tham gia ngày:
  30/1/17
  Bài viết:
  277
  Đã được cảm ơn:
  150
  Giới tính:
  Nam
  Em đang cần bác, point em hết mấy hôm rồi....mà sao em không pm với bác được nhỉ....vào nó báo lỗi bác ơi.
   
 12. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,257
  Đã được cảm ơn:
  324,319
  Giới tính:
  Nam
  mình chỉ có 2TB SSD trong máy tính , đẻ hết lên g drivre , vì vậy mỗi khi link die sẽ phải tải từ gdrive xuống , rồi up fshare ..
  .
   
 13. nguyenchile

  nguyenchile Member

  Tham gia ngày:
  15/5/09
  Bài viết:
  623
  Đã được cảm ơn:
  14
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Construction
  Nơi ở:
  Nha Trang Việt Nam
  Cho hỏi có bản ISO Bluray 1080 k chủ thớt?
   
 14. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,257
  Đã được cảm ơn:
  324,319
  Giới tính:
  Nam
  có , nhưng cần phải reup
   
  bongxinhtuti and nguyenchile like this.
 15. nguyenchile

  nguyenchile Member

  Tham gia ngày:
  15/5/09
  Bài viết:
  623
  Đã được cảm ơn:
  14
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Construction
  Nơi ở:
  Nha Trang Việt Nam
  Vậy khi nào bạn thu xếp được, thích và thoải mái thì úp giùm, Xin cảm ơn!
   
 16. minh_11061987

  minh_11061987 New Member

  Tham gia ngày:
  9/4/12
  Bài viết:
  16
  Đã được cảm ơn:
  4
  Sao bác không để sub lên cho tiện mọi người đỡ phải tìm nhỉ
   
 17. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,257
  Đã được cảm ơn:
  324,319
  Giới tính:
  Nam
  Mình ko có nghĩa vụ phải tìm sub cho các raw up bên trên :D:D
  [​IMG]
   
  bongxinhtuti cảm ơn bài này.
 18. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,257
  Đã được cảm ơn:
  324,319
  Giới tính:
  Nam
  minhduc20101107 and nguyenchile like this.
 19. nguyenchile

  nguyenchile Member

  Tham gia ngày:
  15/5/09
  Bài viết:
  623
  Đã được cảm ơn:
  14
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Construction
  Nơi ở:
  Nha Trang Việt Nam
 20. theaminh81

  theaminh81 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  31/10/11
  Bài viết:
  3,660
  Đã được cảm ơn:
  895
  đang down, iso 88G ngán luôn =)))), Fshare chỉ co down tối đa 100G ngày tốc độ cao, bùn ghê
   
  quocthinhnguyen cảm ơn bài này.

Chia sẻ trang này