[MULTI] [4K ISO] Game of Thrones Complete Series 2160p HKG UHD Blu-ray HEVC TrueHD 7.1 Atmos-CHDBits

Thảo luận trong '4K' bắt đầu bởi adm820, 13/11/20.

 1. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,254
  Đã được cảm ơn:
  324,189
  Giới tính:
  Nam
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  PHP:

  DISC INFO:

  Disc Title:     GOTUHD_S7_D1_B5
  Disc Size
  :      97,753,036,800 bytes
  Protection
  :     AACS2
  Extras
  :         Ultra HDBD-Java
  BDInfo
  :         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.9)

  PLAYLIST REPORT:

  Name:                   00802.MPLS
  Length
  :                 1:02:25.241 (h:m:s.ms)
  Size:                   33,000,167,424 bytes
  Total Bitrate
  :          70.49 Mbps

  (*) Indicates included stream hidden by this playlist.

  VIDEO:

  Codec                   Bitrate             Description  
  -----                   -------             -----------  
  MPEG-H HEVC Video       52302 kbps          2160p 23.976 fps 16:Main 10 Level 5.1 High 4:2:10 bits 1000nits HDR10 BT.2020
  MPEG-H HEVC Video     3591 kbps (6.43%)   1080p 23.976 fps 16:Main 10 Level 5.1 High 4:2:10 bits 1000nits Dolby Vision FEL BT.2020

  AUDIO
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description  
  -----                           --------        -------         -----------  
  Dolby Digital Audio             English         640 kbps        5.1 48 kHz 640 kbps
  Dolby TrueHD
  /Atmos Audio        English         4626 kbps       7.1+15 objects 48 kHz 3986 kbps 24-bit (AC3 Core5.1-EX 48 kHz 640 kbps)
  Dolby Digital Audio             French          448 kbps        5.1 48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             Spanish         256 kbps        2.0 
  48 kHz 256 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Spanish         448 kbps        5.1 
  48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             German          448 kbps        5.1 
  48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             Italian         448 kbps        5.1 
  48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             Portuguese      256 kbps        2.0 
  48 kHz 256 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Czech           256 kbps        2.0 
  48 kHz 256 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Hungarian       256 kbps        2.0 
  48 kHz 256 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Polish          256 kbps        2.0 
  48 kHz 256 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Russian         448 kbps        5.1 
  48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 
  48 kHz 448 kbps

  SUBTITLES
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description  
  -----                           --------        -------         -----------  
  Presentation Graphics           English         43.597 kbps                  
  Presentation Graphics           French          36.291 kbps                  
  Presentation Graphics           Spanish         41.726 kbps                  
  Presentation Graphics           Spanish         41.554 kbps                  
  Presentation Graphics           German          42.879 kbps                  
  Presentation Graphics           Italian         42.187 kbps                  
  Presentation Graphics           Portuguese      42.225 kbps                  
  Presentation Graphics           Czech           38.129 kbps                  
  Presentation Graphics           Hungarian       41.417 kbps                  
  Presentation Graphics           Polish          32.941 kbps                  
  Presentation Graphics           Russian         37.719 kbps                  
  Presentation Graphics           Dutch           42.272 kbps                  
  Presentation Graphics           Danish          42.478 kbps                  
  Presentation Graphics           Finnish         40.757 kbps                  
  Presentation Graphics           Norwegian       39.914 kbps                  
  Presentation Graphics           Swedish         41.727 kbps                  
  Presentation Graphics           Greek           47.429 kbps                  
  Presentation Graphics           Hebrew          26.373 kbps                  
  Presentation Graphics           Portuguese      42.423 kbps                  
  Presentation Graphics           Romanian        39.959 kbps                  
  Presentation Graphics           Turkish         42.208 kbps                  
  Presentation Graphics           Chinese         34.312 kbps                  
  Presentation Graphics           Korean          26.104 kbps                  
  Presentation Graphics           Thai            31.177 kbps                  

  DISC INFO
  :

  Disc Title:     GOTUHD_S7_D2_B5
  Disc Size
  :      95,737,542,656 bytes
  Protection
  :     AACS2
  Extras
  :         Ultra HDBD-Java
  BDInfo
  :         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.9)

  PLAYLIST REPORT:

  Name:                   00802.MPLS
  Length
  :                 1:10:04.450 (h:m:s.ms)
  Size:                   37,104,181,248 bytes
  Total Bitrate
  :          70.60 Mbps

  (*) Indicates included stream hidden by this playlist.

  VIDEO:

  Codec                   Bitrate             Description  
  -----                   -------             -----------  
  MPEG-H HEVC Video       52543 kbps          2160p 23.976 fps 16:Main 10 Level 5.1 High 4:2:10 bits 1000nits HDR10 BT.2020
  MPEG-H HEVC Video     3617 kbps (6.44%)   1080p 23.976 fps 16:Main 10 Level 5.1 High 4:2:10 bits 1000nits Dolby Vision FEL BT.2020

  AUDIO
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description  
  -----                           --------        -------         -----------  
  Dolby Digital Audio             English         640 kbps        5.1 48 kHz 640 kbps
  Dolby TrueHD
  /Atmos Audio        English         4897 kbps       7.1+15 objects 48 kHz 4257 kbps 24-bit (AC3 Core5.1-EX 48 kHz 640 kbps)
  Dolby Digital Audio             French          448 kbps        5.1 48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             Spanish         256 kbps        2.0 
  48 kHz 256 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Spanish         448 kbps        5.1 
  48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             German          448 kbps        5.1 
  48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             Italian         448 kbps        5.1 
  48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             Portuguese      256 kbps        2.0 
  48 kHz 256 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Czech           256 kbps        2.0 
  48 kHz 256 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Hungarian       256 kbps        2.0 
  48 kHz 256 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Polish          256 kbps        2.0 
  48 kHz 256 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Russian         448 kbps        5.1 
  48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 
  48 kHz 448 kbps

  SUBTITLES
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description  
  -----                           --------        -------         -----------  
  Presentation Graphics           English         27.035 kbps                  
  Presentation Graphics           French          21.958 kbps                  
  Presentation Graphics           Spanish         24.946 kbps                  
  Presentation Graphics           Spanish         24.21 kbps                    
  Presentation Graphics           German          25.532 kbps                  
  Presentation Graphics           Italian         25.046 kbps                  
  Presentation Graphics           Portuguese      25.712 kbps                  
  Presentation Graphics           Czech           22.844 kbps                  
  Presentation Graphics           Hungarian       24.344 kbps                  
  Presentation Graphics           Polish          19.525 kbps                  
  Presentation Graphics           Russian         21.582 kbps                  
  Presentation Graphics           Dutch           25.329 kbps                  
  Presentation Graphics           Danish          25.346 kbps                  
  Presentation Graphics           Finnish         23.999 kbps                  
  Presentation Graphics           Norwegian       23.957 kbps                  
  Presentation Graphics           Swedish         25.141 kbps                  
  Presentation Graphics           Greek           27.878 kbps                  
  Presentation Graphics           Hebrew          16.08 kbps                    
  Presentation Graphics           Portuguese      25.114 kbps                  
  Presentation Graphics           Romanian        23.928 kbps                  
  Presentation Graphics           Turkish         24.975 kbps                  
  Presentation Graphics           Chinese         20.769 kbps                  
  Presentation Graphics           Korean          17.16 kbps                    
  Presentation Graphics           Thai            18.536 kbps                  

  DISC INFO
  :

  Disc Title:     GOTUHD_S7_D3_B5
  Disc Size
  :      62,572,525,568 bytes
  Protection
  :     AACS2
  Extras
  :         Ultra HDBD-Java
  BDInfo
  :         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.9)

  PLAYLIST REPORT:

  Name:                   00800.MPLS
  Length
  :                 1:19:51.870 (h:m:s.ms)
  Size:                   47,082,129,408 bytes
  Total Bitrate
  :          78.60 Mbps

  (*) Indicates included stream hidden by this playlist.

  VIDEO:

  Codec                   Bitrate             Description  
  -----                   -------             -----------  
  MPEG-H HEVC Video       59533 kbps          2160p 23.976 fps 16:Main 10 Level 5.1 High 4:2:10 bits 1000nits HDR10 BT.2020
  MPEG-H HEVC Video     3995 kbps (6.29%)   1080p 23.976 fps 16:Main 10 Level 5.1 High 4:2:10 bits 1000nits Dolby Vision FEL BT.2020

  AUDIO
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description  
  -----                           --------        -------         -----------  
  Dolby Digital Audio             English         640 kbps        5.1 48 kHz 640 kbps
  Dolby TrueHD
  /Atmos Audio        English         4644 kbps       7.1+15 objects 48 kHz 4004 kbps 24-bit (AC3 Core5.1-EX 48 kHz 640 kbps)
  Dolby Digital Audio             French          448 kbps        5.1 48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             Spanish         256 kbps        2.0 
  48 kHz 256 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Spanish         448 kbps        5.1 
  48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             German          448 kbps        5.1 
  48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             Italian         448 kbps        5.1 
  48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             Portuguese      256 kbps        2.0 
  48 kHz 256 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Czech           256 kbps        2.0 
  48 kHz 256 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Hungarian       256 kbps        2.0 
  48 kHz 256 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Polish          256 kbps        2.0 
  48 kHz 256 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             Russian         448 kbps        5.1 
  48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 
  48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 
  48 kHz 448 kbps

  SUBTITLES
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description  
  -----                           --------        -------         -----------  
  Presentation Graphics           English         31.23 kbps                    
  Presentation Graphics           French          25.605 kbps                  
  Presentation Graphics           Spanish         28.994 kbps                  
  Presentation Graphics           Spanish         28.669 kbps                  
  Presentation Graphics           German          30.192 kbps                  
  Presentation Graphics           Italian         29.595 kbps                  
  Presentation Graphics           Portuguese      29.665 kbps                  
  Presentation Graphics           Czech           26.64 kbps                    
  Presentation Graphics           Hungarian       28.907 kbps                  
  Presentation Graphics           Polish          23.44 kbps                    
  Presentation Graphics           Russian         26.408 kbps                  
  Presentation Graphics           Dutch           29.828 kbps                  
  Presentation Graphics           Danish          29.581 kbps                  
  Presentation Graphics           Finnish         28.87 kbps                    
  Presentation Graphics           Norwegian       27.992 kbps                  
  Presentation Graphics           Swedish         29.906 kbps                  
  Presentation Graphics           Greek           33.064 kbps                  
  Presentation Graphics           Hebrew          18.715 kbps                  
  Presentation Graphics           Portuguese      29.278 kbps                  
  Presentation Graphics           Romanian        28.09 kbps                    
  Presentation Graphics           Turkish         29.002 kbps                  
  Presentation Graphics           Chinese         24.352 kbps                  
  Presentation Graphics           Korean          19.42 kbps                    
  Presentation Graphics           Thai            22.37 kbps                     
  Link tải ( Khoảng 2TB)


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


  Các đĩa gốc này ngoài nội dung chính còn có chứa hậu trường , OST chất lượng cao , phỏng vấn đạo diễn/diễn viên , cảnh quay hỏng ,
  cảnh thay đồ lót của diễn viên , vv  Xem thêm

  Game of Thrones Complete Series Blu-ray REMUX 1080p AVC Atmos ~ Trò chơi vương quyền (Vietsub)

   
 2. thucld

  thucld Active Member

  Tham gia ngày:
  26/1/19
  Bài viết:
  107
  Đã được cảm ơn:
  56
  Giới tính:
  Nam
  Quá kinh dị, need more space :mad:
   
  tranhoilam cảm ơn bài này.
 3. sniper6868

  sniper6868 Active Member

  Tham gia ngày:
  29/10/09
  Bài viết:
  412
  Đã được cảm ơn:
  109
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  manager
  Nơi ở:
  Ho Chi Minh
  Down ngay và luôn, Thanks adm820
   
 4. newbaby2

  newbaby2 Member

  Tham gia ngày:
  30/12/09
  Bài viết:
  60
  Đã được cảm ơn:
  35
  Sao em khong thay link S1 bac ah.
   
  Kai LE cảm ơn bài này.
 5. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,254
  Đã được cảm ơn:
  324,189
  Giới tính:
  Nam
  Đabg up
   
 6. LinhVuitton

  LinhVuitton Active Member

  Tham gia ngày:
  3/3/15
  Bài viết:
  112
  Đã được cảm ơn:
  58
  Giới tính:
  Nam
  cái này kiếm đâu ra sub các bác nhỉ
   
 7. NGO DINH HAI

  NGO DINH HAI Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  3/11/17
  Bài viết:
  436
  Đã được cảm ơn:
  689
  Giới tính:
  Nam
  ặc 2TB có mà down cả tháng :eek::eek::oops:.. Khủng quá. :(
   
 8. LinhVuitton

  LinhVuitton Active Member

  Tham gia ngày:
  3/3/15
  Bài viết:
  112
  Đã được cảm ơn:
  58
  Giới tính:
  Nam
  down 1 ngày nếu mạng nhanh thôi bác
   
 9. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,254
  Đã được cảm ơn:
  324,189
  Giới tính:
  Nam
  update tới S08
   
  Tuantrumso, seoulxxxx and filmHD like this.
 10. django

  django Member

  Tham gia ngày:
  17/5/10
  Bài viết:
  99
  Đã được cảm ơn:
  28
  Hàng quá khủng :eek: nhưng phải ráng kéo về thôi. Cảm ơn bạn adm820 nhiều!
   
 11. hiepmu

  hiepmu Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  20/12/09
  Bài viết:
  1,237
  Đã được cảm ơn:
  495
  @adm820 : vào down chỉ vì câu: "cảnh thay đồ lót của diễn viên" :D
   
 12. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,254
  Đã được cảm ơn:
  324,189
  Giới tính:
  Nam
  cái đó là ví dụ thôi , phim này ko rõ cảnh đó ko , nhưng trc đây từng thấy 1 phim như vậy

  tuy vậy , hậu trường , hay phỏng vấn là chắc chắn có , ngoài Bộ GOT này ở đĩa 4K có công nghệ Dolby Vision
   
  seoulxxxx, filmHD and hiepmu like this.
 13. quachthang92

  quachthang92 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  10/10/11
  Bài viết:
  994
  Đã được cảm ơn:
  78
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Việt Nam
  bộ này khủng thật :D
   
 14. leanhdung1994

  leanhdung1994 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  27/12/12
  Bài viết:
  1,498
  Đã được cảm ơn:
  1,737
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Student
  Nơi ở:
  Quantum Realm
  Đỉnh quá ^^
   
 15. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,254
  Đã được cảm ơn:
  324,189
  Giới tính:
  Nam
  S03D05 hình bị lỗi , thấy ko ai tải nhi

  [​IMG]
   
  seoulxxxx and filmHD like this.
 16. django

  django Member

  Tham gia ngày:
  17/5/10
  Bài viết:
  99
  Đã được cảm ơn:
  28
  Mạng của mình chậm. Mới kéo hết 4 đĩa season 1 thôi :(
   
 17. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,254
  Đã được cảm ơn:
  324,189
  Giới tính:
  Nam
  update thêm 3 đĩa bonus trong bộ đĩa 4K
   
 18. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,254
  Đã được cảm ơn:
  324,189
  Giới tính:
  Nam
  bộ TTG có bên mteam mà, còn nữa từ s01-S04 bản thưởng chỉ co audio DTS 5.1 . bản Steelbooki mới có audi Atomos
   
  seoulxxxx, filmHD and Xperios like this.
 19. hiệp99

  hiệp99 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  16/8/19
  Bài viết:
  406
  Đã được cảm ơn:
  2,811
  Giới tính:
  Nam
  Đỉnh quá
   
 20. hiệp99

  hiệp99 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  16/8/19
  Bài viết:
  406
  Đã được cảm ơn:
  2,811
  Giới tính:
  Nam
  Full 8 season 1080p TrueHD Atmos 7.1 DiY -8819 có bên HDHome , HDSpace , ToTheGlory , ...
   

Chia sẻ trang này