[MULTI] [4K ISO] Back to the Future 35th Anniversary Trilogy Edition 2160p UHD TWN Bluray HEVC Atmos TrueHD

Thảo luận trong 'Bluray Nguyên Gốc 4K' bắt đầu bởi adm820, 17/11/20.

 1. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,257
  Đã được cảm ơn:
  324,328
  Giới tính:
  Nam
  [​IMG]

  [​IMG]


  PHP:
  DISC INFO:

  Disc Title:     BACK_TO_THE_FUTURE
  Disc Size
  :      92,944,398,336 bytes
  Protection
  :     AACS2
  Extras
  :         Ultra HDBD-Java
  BDInfo
  :         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.0.4)

  PLAYLIST REPORT:

  Name:                   00801.MPLS
  Length
  :                 1:56:02.288 (h:m:s.ms)
  Size:                   81,377,998,848 bytes
  Total Bitrate
  :          93.51 Mbps

  (*) Indicates included stream hidden by this playlist.

  VIDEO:

  Codec                   Bitrate             Description 
  -----                   -------             ----------- 
  MPEG-H HEVC Video       73198 kbps          2160p 23.976 fps 16:Main 10 Level 5.1 High 4:2:10 bits 4000nits HDR10v1 Profile B BT.2020
  MPEG-H HEVC Video     5242 kbps (6.68%)   1080p 23.976 fps 16:Main 10 Level 5.1 High 4:2:10 bits 4000nits Dolby Vision FEL BT.2020

  AUDIO
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description 
  -----                           --------        -------         ----------- 
  Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         4661 kbps       7.1+11 objects 48 kHz 4213 kbps 24-bit (AC3 Core5.1 48 kHz 448 kbps)
  DTS Audio                       Japanese        768 kbps        5.1 48 kHz 768 kbps 24-bit
  Dolby Digital Audio             Japanese        448 kbps        2.0 
  48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             Japanese        448 kbps        2.0 
  48 kHz 448 kbps Dolby Surround
  DTS Audio                       Spanish         768 kbps        5.1 
  48 kHz 768 kbps 24-bit
  DTS Audio                       Portuguese      768 kbps        5.1 
  48 kHz 768 kbps 24-bit
  DTS Audio                       Thai            768 kbps        5.1 
  48 kHz 768 kbps 24-bit
  Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 
  48 kHz 192 kbps
  Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 
  48 kHz 192 kbps Dolby Surround

  SUBTITLES
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description 
  -----                           --------        -------         ----------- 
  Presentation Graphics           English         40.475 kbps                 
  Presentation Graphics           Japanese        19.084 kbps                 
  Presentation Graphics           Spanish         24.916 kbps                 
  Presentation Graphics           Portuguese      30.109 kbps                 
  Presentation Graphics           Thai            24.549 kbps                 
  Presentation Graphics           Chinese         24.145 kbps                 
  Presentation Graphics           Chinese         29.809 kbps                 
  Presentation Graphics           Chinese         24.495 kbps                 
  Presentation Graphics           Korean          22.447 kbps                 
  Presentation Graphics           English         66.959 kbps                 
  Presentation Graphics           Japanese        37.642 kbps                 
  Presentation Graphics           Chinese         48.681 kbps                 
  Presentation Graphics           Korean          44.968 kbps                 
  Presentation Graphics           English         60.215 kbps                 
  Presentation Graphics           Japanese        28.56 kbps                   
  Presentation Graphics           Chinese         44.016 kbps                 
  Presentation Graphics           Korean          44.219 kbps                 
  Presentation Graphics           Japanese        0.314 kbps                   
  Presentation Graphics           Japanese        0.626 kbps                   
  Presentation Graphics           Japanese        0.411 kbps                   
  Presentation Graphics           Spanish         0.347 kbps                   
  Presentation Graphics           Portuguese      0.514 kbps                   
  Presentation Graphics           Thai            0.794 kbps                   


  PHP:
  DISC INFO:

  Disc Title:     BACK_TO_THE_FUTURE_PART_II
  Disc Size
  :      89,553,106,944 bytes
  Protection
  :     AACS2
  Extras
  :         Ultra HDBD-Java
  BDInfo
  :         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.0.4)

  PLAYLIST REPORT:

  Name:                   00801.MPLS
  Length
  :                 1:48:03.310 (h:m:s.ms)
  Size:                   81,335,396,352 bytes
  Total Bitrate
  :          100.36 Mbps

  (*) Indicates included stream hidden by this playlist.

  VIDEO:

  Codec                   Bitrate             Description 
  -----                   -------             ----------- 
  MPEG-H HEVC Video       77296 kbps          2160p 23.976 fps 16:Main 10 Level 5.1 High 4:2:10 bits 4000nits HDR10v1 Profile B BT.2020
  MPEG-H HEVC Video     7294 kbps (8.62%)   1080p 23.976 fps 16:Main 10 Level 5.1 High 4:2:10 bits 4000nits Dolby Vision FEL BT.2020

  AUDIO
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description 
  -----                           --------        -------         ----------- 
  Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         5050 kbps       7.1+11 objects 48 kHz 4602 kbps 24-bit (AC3 Core5.1 48 kHz 448 kbps)
  DTS Audio                       Japanese        768 kbps        5.1 48 kHz 768 kbps 24-bit
  Dolby Digital Audio             Japanese        448 kbps        2.0 
  48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             Japanese        448 kbps        2.0 
  48 kHz 448 kbps Dolby Surround
  DTS Audio                       Spanish         768 kbps        5.1 
  48 kHz 768 kbps 24-bit
  DTS Audio                       Portuguese      768 kbps        5.1 
  48 kHz 768 kbps 24-bit
  DTS Audio                       Thai            768 kbps        5.1 
  48 kHz 768 kbps 24-bit
  Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 
  48 kHz 192 kbps
  Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 
  48 kHz 192 kbps Dolby Surround

  SUBTITLES
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description 
  -----                           --------        -------         ----------- 
  Presentation Graphics           English         42.459 kbps                 
  Presentation Graphics           Japanese        20.836 kbps                 
  Presentation Graphics           Spanish         33.773 kbps                 
  Presentation Graphics           Portuguese      32.378 kbps                 
  Presentation Graphics           Thai            27.306 kbps                 
  Presentation Graphics           Chinese         27.353 kbps                 
  Presentation Graphics           Chinese         31.719 kbps                 
  Presentation Graphics           Chinese         27.757 kbps                 
  Presentation Graphics           Korean          24.094 kbps                 
  Presentation Graphics           English         55.494 kbps                 
  Presentation Graphics           Japanese        23.785 kbps                 
  Presentation Graphics           Chinese         43.847 kbps                 
  Presentation Graphics           Korean          40.32 kbps                   
  Presentation Graphics           English         56.731 kbps                 
  Presentation Graphics           Japanese        26.748 kbps                 
  Presentation Graphics           Chinese         43.541 kbps                 
  Presentation Graphics           Korean          39.917 kbps                 
  Presentation Graphics           Japanese        0.44 kbps                   
  Presentation Graphics           Japanese        0.739 kbps                   
  Presentation Graphics           Japanese        0.481 kbps                   
  Presentation Graphics           Spanish         0.938 kbps                   
  Presentation Graphics           Portuguese      0.679 kbps                   
  Presentation Graphics           Thai            1.559 kbps                   

  FILES
  :

  Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate
  ----            -------         ------          ----            -------------
  00294.M2TS      0:00:00.000     1:48:03.310     81,335,396,352  100,362 kbps    

  PHP:
  DISC INFO:

  Disc Title:     BACK_TO_THE_FUTURE_PART_III
  Disc Size
  :      91,632,891,904 bytes
  Protection
  :     AACS2
  Extras
  :         Ultra HDBD-Java
  BDInfo
  :         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.0.4)

  PLAYLIST REPORT:

  Name:                   00801.MPLS
  Length
  :                 1:58:18.257 (h:m:s.ms)
  Size:                   82,490,198,016 bytes
  Total Bitrate
  :          92.97 Mbps

  (*) Indicates included stream hidden by this playlist.

  VIDEO:

  Codec                   Bitrate             Description 
  -----                   -------             ----------- 
  MPEG-H HEVC Video       72069 kbps          2160p 23.976 fps 16:Main 10 Level 5.1 High 4:2:10 bits 4000nits HDR10v1 Profile B BT.2020
  MPEG-H HEVC Video     5500 kbps (7.09%)   1080p 23.976 fps 16:Main 10 Level 5.1 High 4:2:10 bits 4000nits Dolby Vision FEL BT.2020

  AUDIO
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description 
  -----                           --------        -------         ----------- 
  Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         5057 kbps       7.1+11 objects 48 kHz 4609 kbps 24-bit (AC3 Core5.1 48 kHz 448 kbps)
  DTS Audio                       Japanese        768 kbps        5.1 48 kHz 768 kbps 24-bit
  Dolby Digital Audio             Japanese        448 kbps        2.0 
  48 kHz 448 kbps
  Dolby Digital Audio             Japanese        448 kbps        2.0 
  48 kHz 448 kbps Dolby Surround
  DTS Audio                       Spanish         768 kbps        5.1 
  48 kHz 768 kbps 24-bit
  DTS Audio                       Portuguese      768 kbps        5.1 
  48 kHz 768 kbps 24-bit
  DTS Audio                       Thai            768 kbps        5.1 
  48 kHz 768 kbps 24-bit
  Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 
  48 kHz 192 kbps Dolby Surround
  Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 
  48 kHz 192 kbps Dolby Surround

  SUBTITLES
  :

  Codec                           Language        Bitrate         Description 
  -----                           --------        -------         ----------- 
  Presentation Graphics           English         39.814 kbps                 
  Presentation Graphics           Japanese        21.583 kbps                 
  Presentation Graphics           Spanish         30.637 kbps                 
  Presentation Graphics           Portuguese      30.418 kbps                 
  Presentation Graphics           Thai            24.025 kbps                 
  Presentation Graphics           Chinese         23.539 kbps                 
  Presentation Graphics           Chinese         31.52 kbps                   
  Presentation Graphics           Chinese         23.315 kbps                 
  Presentation Graphics           Korean          22.331 kbps                 
  Presentation Graphics           English         44.85 kbps                   
  Presentation Graphics           Japanese        12.233 kbps                 
  Presentation Graphics           Chinese         36.442 kbps                 
  Presentation Graphics           Korean          35.192 kbps                 
  Presentation Graphics           English         54.234 kbps                 
  Presentation Graphics           Japanese        24.881 kbps                 
  Presentation Graphics           Chinese         40.216 kbps                 
  Presentation Graphics           Korean          40.607 kbps                 
  Presentation Graphics           Japanese        0.254 kbps                   
  Presentation Graphics           Japanese        0.58 kbps                   
  Presentation Graphics           Japanese        0.247 kbps                   
  Presentation Graphics           Spanish         0.539 kbps                   
  Presentation Graphics           Portuguese      0.156 kbps                   
  Presentation Graphics           Thai            0.512 kbps                   

  FILES
  :

  Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate
  ----            -------         ------          ----            -------------
  00294.M2TS      0:00:00.000     1:58:18.257     82,490,198,016  92,969 kbps  Link tải

  Có tất cả 7 đĩa , 3 đĩa 4K , 3 đĩa 1080p . 1 đĩa Bonus


  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!  Phụ đề tiếng Việt từ Netflix , đã sync cho bản 4K , đã up lên subsence

  https://subscene.com/u/1211238


  Bản REMUX

  [4K REMUX - Dolby Vision] Back to the Future Trilogy 2160p UHD BluRay REMUX DV HEVC TrueHD 7.1   
 2. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,257
  Đã được cảm ơn:
  324,328
  Giới tính:
  Nam
  Đéo ai tải thì fshare nó xoá đó . Lỗi này thuộc về người dùng
   
 3. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,257
  Đã được cảm ơn:
  324,328
  Giới tính:
  Nam
  Đéo ai tải thì fshare nó xoá đó . Lỗi này thuộc về người dùng


  đã reup

   
  The_Silent_Assassin cảm ơn bài này.
 4. hahuytap

  hahuytap Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  16/6/09
  Bài viết:
  990
  Đã được cảm ơn:
  274
  Chắc không ai tải về nên folder rỗng...
   
 5. adm820

  adm820 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  1/12/10
  Bài viết:
  17,257
  Đã được cảm ơn:
  324,328
  Giới tính:
  Nam
  đã reup
   
  hahuytap cảm ơn bài này.

Chia sẻ trang này