tranngochung2209's Recent Activity

 1. tranngochung2209 đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  AT STEINWAY- NRG [IMG] [IMG] https://drive.google.com/file/d/1cNk5H9wrdY93lXyRS5qtLy4ePu3Bi9fG/view?usp=sharing

  13/5/22 lúc 22:40
 2. tranngochung2209 đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  Analog Power [WAV+CUE] [IMG] [IMG] [IMG] https://drive.google.com/file/d/1Jo-KmWhVcqoHPXwaPOBHQFABefAcVL8b/view?usp=sharing

  13/5/22 lúc 22:40
 3. tranngochung2209 đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  Burn in-CD [IMG] [IMG] https://drive.google.com/file/d/1CS2STSpDHPqfkql3WFSbWupmlORfoeVF/view?usp=sharing

  13/5/22 lúc 22:40
 4. tranngochung2209 đã cảm ơn bài viết của haihan trong chủ đề [Google Drive] Audiophile, Test-CD,....

  Audiophile Voice [WAV] [IMG] 01.IF - TRY-TONE 02.Fields Of Gold - Emi Fujita 03.Funny Things - Keiko Matsui 04.Just Like Heaven - KAT...

  13/5/22 lúc 22:39