dong tien's Recent Activity

 1. dong tien đã cảm ơn bài viết của vandien trong chủ đề Mỗi Ngày Một Bài Karaoke.

  Tiếp Hạ Vy trong 1 sáng tác của Vinh Sử: Khi Khong - Ha Vy 1080p 60f: Tên Đường Link (Nếu Muốn Sửa) VANDIEN KARAOKE ☞ Fshare:...

  20/5/22 lúc 20:02
 2. dong tien đã cảm ơn bài viết của vandien trong chủ đề Mỗi Ngày Một Bài Karaoke.

  Hồ Hoàng Yến trong 1 nhạc phẩm nổi tiếng của Nhạc sỹ Lam Phương: Em Di Roi - Ho Hoang Yen 1080p 60f: Tên Đường Link (Nếu Muốn Sửa) Làm...

  20/5/22 lúc 20:02
 3. dong tien đã cảm ơn bài viết của vandien trong chủ đề Mỗi Ngày Một Bài Karaoke.

  Tiếp Lâm Minh Thảo và Vinh Tuấn trong 1 LK của các Nhạc sỹ Ngọc Sơn,Tuấn Hải,Trúc Phương: LK Dep Long Nguoi Yeu.Thu Gui Nguoi Mien Xa -...

  20/5/22 lúc 20:02
 4. dong tien đã cảm ơn bài viết của vandien trong chủ đề Mỗi Ngày Một Bài Karaoke.

  Tiếp Thu Hường trong 1 nhạc phẩm của Nhạc sỹ Anh Bằng phổ thơ Yên Thao: Chuyen Gian Thien Ly GCDD - Thu Huong 1080p 60f: Tên Đường Link...

  20/5/22 lúc 20:02
 5. dong tien đã cảm ơn bài viết của vandien trong chủ đề Mỗi Ngày Một Bài Karaoke.

  Hoàng Châu trong 1 tuyệt phẩm của Nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ: Duong Xua Loi Cu - Hoang Chau 1080p 60f: Tên Đường Link (Nếu Muốn Sửa)...

  19/5/22 lúc 23:13
 6. dong tien đã cảm ơn bài viết của vandien trong chủ đề Mỗi Ngày Một Bài Karaoke.

  Tiếp Hạ Vy trong 1 LK của các Nhạc thi sỹ Hoàng Trọng.Hồ Đình Phương.Giao Tiên: LK Tinh Dau.Thuong Moi Tinh Dau - Ha Vy 1080p 60f: Tên...

  19/5/22 lúc 23:13
 7. dong tien đã cảm ơn bài viết của vandien trong chủ đề Mỗi Ngày Một Bài Karaoke.

  Tiếp Thu Hường trong 1 nhạc phẩm của Nhạc sỹ Phượng Vũ: Ao Nha Binh GCDD - Thu Huong 1080p 60f: Tên Đường Link (Nếu Muốn Sửa) VANDIEN...

  19/5/22 lúc 14:58
 8. dong tien đã cảm ơn bài viết của hoangvinh trong chủ đề Mỗi Ngày Một Bài Karaoke.

  Hai bài cuối cùng của nhạc sĩ Song Ngọc trước khi nhạc sĩ qua đời là bài Nhớ Nhau và bài Đêm Không Ngủ Nhớ Nhau (Song Ngọc) - Diễm...

  19/5/22 lúc 14:58
 9. dong tien đã cảm ơn bài viết của vandien trong chủ đề Mỗi Ngày Một Bài Karaoke.

  Tôi sẽ xem làm bài LK,bài Thu Sau kg có MV,để sau vậy!

  19/5/22 lúc 14:57
 10. dong tien đã cảm ơn bài viết của hoangvinh trong chủ đề Mỗi Ngày Một Bài Karaoke.

  Hai bài cuối cùng của nhạc sĩ Song Ngọc trước khi nhạc sĩ qua đời là bài Nhớ Nhau và bài Đêm Không Ngủ Đêm Không Ngủ (Song Ngọc) -...

  19/5/22 lúc 14:54
 11. dong tien đã cảm ơn bài viết của vandien trong chủ đề Mỗi Ngày Một Bài Karaoke.

  Hồng Quà trong 1 sáng tác của Nhạc sỹ Nhật Ngân&Loan Thảo: Ngay Da Dom Bong - Hong Qua 1080p 60f: Tên Đường Link (Nếu Muốn Sửa)...

  19/5/22 lúc 14:53
 12. dong tien đã cảm ơn bài viết của vandien trong chủ đề Mỗi Ngày Một Bài Karaoke.

  Tiếp Hạ Vy trong 1 nhạc phẩm nổi tiếng của Nhạc sỹ Trúc Phương: Mua Nua Dem - Ha Vy 1080p 60f: Tên Đường Link (Nếu Muốn Sửa) VANDIEN...

  19/5/22 lúc 14:53
 13. dong tien đã cảm ơn bài viết của vandien trong chủ đề Mỗi Ngày Một Bài Karaoke.

  Tiếp Hạ Vy trong 1 nhạc phẩm nổi tiếng của 2 Nhạc sỹ Trần Trịnh&Nhật Ngân: Qua Con Me - Ha Vy 1080p 60f: Tên Đường Link (Nếu Muốn Sửa)...

  19/5/22 lúc 14:48
 14. dong tien đã cảm ơn bài viết của vandien trong chủ đề Mỗi Ngày Một Bài Karaoke.

  Tiếp Lâm Minh Thảo và Vinh Tuấn trong 1 LK của 2 Nhạc sỹ Trúc Phương&Vân Tùng: LK Chuyen Chung Minh.Ngay Sau Se Ra Sao - Lam Minh...

  18/5/22 lúc 11:09
 15. dong tien đã cảm ơn bài viết của vandien trong chủ đề Mỗi Ngày Một Bài Karaoke.

  Thu Hường trong 1 nhạc phẩm nổi tiếng của Nhạc sỹ Trúc Phương: 24 Gio Phep GCDD - Thu Huong 1080p 60f: Tên Đường Link (Nếu Muốn Sửa)...

  18/5/22 lúc 11:09