Ckien's Recent Activity

  1. Ckien đã cảm ơn bài viết của Williammorhans trong chủ đề [Fshare] Chris Rea - Santo Spirito Blues (2011) [24/48 Hi-Res].

    24bit-48kHz FLAC (tracks+ Playlist) | Rock, Blues | 01:00:22 | 1CD | 791,97 MB [IMG] [SPOILER] [IMG] LINK:...

    18/5/22 lúc 16:25